1. Más plazas de aparcamiento, más profesores de l’escola d’adults.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Apertura de la piscina cubierta.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE en ser una petició que ja té una consignació pressupostària en els Pressupostos Municipals, per la qual cosa l’obertura de la piscina no és tracta d’un problema de falta de diners, sinó d’acabar les actuacions i gestions necessàries.

 1. Unes bones festes de 2022 es lo que fa falta en este poble.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Arreglar la piscina municipal tanto cubierta como de verano y abrir la primera de ellas, que lleva muchos años cerrada.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 5 avals.

 1. Instalación de pistas de pádel y acabar la piscina cubierta.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 9 avals.

 1. Que las aceras de todo el pueblo tengan las medidas que marcan la ley. Las calles peatonales como el centro, solo vecinos.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 4 avals.

 1. Reformar vestuarios del campo de fútbol y ponerles agua caliente. Los niños que hacen deporte también tienen derecho.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 4 avals.

 1. Mi pensamiento es comprar un bingo para el salón de jubilados y pensionistas de Almàssera con un precio de cartones.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Acordar entre ajuntaments la connexió amb el nou carril bici de la carretera de Barcelona.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE en tractar-se d’una acció que excedeix de la competència única de l’Ajuntament d’Almàssera, per la qual cosa la seua execució final no depén de l’Ajuntament. En qualsevol cas, el seu preu excediria dels 20.000 € de màxim que pot tindre cada proposta, per la qual cosa no podria ser viable la seua inclusió en aquesta edició dels Pressupostos Participatius. 

 1. Parque Domingo Cotanda: Recuperar el uso infantil y dotarle de columpios de este parque y pulmón verde de Almàssera.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Adherir-se a la xarxa pública de bicicletes, com Alboraia i Meliana, per augmentar el ús de bicicletes compartides.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 10 avals.

 1. Fer tot el centre peatonal.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Pipican amplió para perros.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 5 avals.

 1. Més neteja Av. Ausiàs March: els excrements dels ocells fan impossible passejar i poder asseure’s als bancs.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Adecuación y puesta en funcionamiento del antiguo bar/chiringuito La Barraca ubicado junto al mercado municipal.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 5 avals.

 1. Más limpieza en todo el pueblo. Da asco.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 10 avals.

 1. En el segundo cruce de las vías hay peligro de atropello cada minuto. Entre la barrera, el cruce de tres calles, etc.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Residencia de mayores.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 4 avals.

 1. Reciclar el Mercado (cerrado) para hacer una Residencia de Día para los Ancianos de la Localidad.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 9 avals.

 1. En la Avenida Derechos Humanos en cruce con Benlliure poner bandas sonoras en acceso a rotonda y reasfaltado de la calle.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Instalación de dos puntos de recarga de coches eléctricos en el nuevo aparcamiento. Su costo unos 6000 €/u.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Iluminación adecuada al monumento «dels peixets» en la rotonda del mercado.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Por la salud colectiva, la luz LED de las calles no debe ser blanca. Perjudica gravemente la salud humana.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. laciò d’altaveus per ahuyentar als coloms en parc de Av/Ausiàs March. Contenidors i voreres insalubres.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 12 avals.

 1. Eliminar el paso de cebra que está justo en frente del parque de los tubos del parque de tubos, por muy mala visibilidad.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Señales luminosas ambar en los principales pasos peatonales de los colegios.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Cambiar iluminación de farolas por luz amarilla, para que podamos dormir.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE, en estar l’Ajuntament realitzant actualment una auditoria lumínica i energètica de tots els punts de llum del municipi, per la qual cosa ja s’està realitzant una actuació que llançarà resultats sobre aquesta situació. En qualsevol cas, una vegada acabada l’auditoria, i si des de la ciutadania es considera que els resultats no són els desitjats, sí que es podria tornar a realitzar aquesta proposta en els pròxims Pressupostos Participatius, al no col·lidir presumiblement amb actuacions municipals que ja s’estigueren duent a terme.

 1. Realización de un tapiz de la virgen de los desamparados para la ofrenda para las tres comisiones del municipio.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE en considerar-se des de l’estudi tècnic l’exclusivitat del ben comprat per part de l’Ajuntament per al desenvolupament d’una acció puntual duta a terme per unes associacions concretes, per la qual cosa en tractar-se al cap i a la fi d’associacions privades, l’adquisició d’aquest bé perd el sentit d’ampliar el patrimoni material de l’Ajuntament sobre la base de que redunde en el bé comú, podent entendre’s com una subvenció a aquestes associacions, no sent possible aquestes subvencions en els Processos de Participació Ciutadana.

 1. Repintar todos los pasos de peatones y rebajar las aceras en algunos de ellos.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Ficar il·luminació de les en carrer Meliana, la que te és arcaica i pobreta de llum.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Instalación mesas de pin- pon al aire libre Otro campo de fútbol sala, por qué lo ocupan los de hockey.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Reponer los árboles que faltan en la Av. Santa María del Puig y enderezar los existentes.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Dotar al pueblo de punto de carga de vehículo eléctrico para posibilitar cambio a quien no dispone de garaje particular.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE en tractar-se d’una proposta que implicaria una despesa pluriennal, més enllà del lògic manteniment dels punts de recàrrega, en haver de fer-se càrrec l’Ajuntament dels costos de càrrega dels cotxes elèctrics, no podent així establir-se un pressupost tancat i que poguera acabar d’executar-se en 2022, per la qual cosa quedaria fora de les propostes que es poden realitzar en els Pressupostos Participatius.

 1. Iluminación. Carril bici desde museo de l’horta hasta carril bici principal.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Arreglar/renovar el asfalto en las vías que dan acceso a nuestro pueblo: Av Blasco Ibáñez, Av del mar.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Abrir la piscina cubierta.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Apertura piscina cubierta.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Limpieza y desinfección de contenedores de basuras y limpieza en alrededores de los contenedores, con más asiduidad.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals.

 1. Pues votó por una pista de pádel en el municipio ya que todos los pueblos de alrededor disponen de pistas de pádel.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Poner maceteros en la calle de la estación.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Contratar un vigilant per que fasa cumplir les normes als propietaros dels gosos. Durlos nugats, replegar les caques.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 3 avals. 

 1. Mejora de instalaciones deportivas.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Propose crear alguna acció dirigida a la gent amb diversitat funcional, on puguen acudir durant el seu temps d’oci.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 8 avals.

 1. Aquí hace falta que abran la piscina cubierta con unas buenas instalaciones. Es necesario por la salud de todos.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. 2 pistes de ping pong en un lloc que no haja molt de vent o una altra pista de futbol.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. M’agradaria que ficaren al parc del jardí del ventorrillo una taula de ping pong Hi ha un rectangle verd on no hi ha res.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Unir el edificio del ambulatorio con el del hogar de jubilados. Separar entre pediatría, medicina general y covid.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Organizar un viaje escolar de adultos.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 8 avals.

 1. Apertura de la piscina cubierta y facilitar el acceso.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Mestre per a l’escola d’adults.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Recoger más a menudo los contenedores de plástico, cartón, etc.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Campañas anuales para no tener mosquitos, moscas y cucarachas en el pueblo, es un grave problema de salud pública.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 14 avals.

 1. Luz nocturna, adaptada a la

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Por la noche no quiero luz blanca led. La luz debe ser amarilla. La luz blanca provoca enfermedades. Está demostrado.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Crear una comunidad de autoconsumo solar. Contratar una empresa que realice todo el estudio e inicie los trámites.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 2 avals.

 1. Como Almàssera no tiene guardería pública gratuita, nos gustaría que se ayudara económicamente a los padres con un bono.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE en tractar-se d’una subvenció, podent ser les propostes per als Pressupostos Participatius exclusivament d’inversió o de despesa corrent.

 1. Podar (pero ben podaes) totes les moreres del parcs…. embruten molt!!

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.

 1. Cambiar el césped del campo de fútbol y reformar los vestuarios para un buen uso de ellos.

Aquesta proposta està classificada com NO VIABLE al no arribar als 15 avals necessaris per a passar a la fase d’estudi de viabilitat. Va rebre 1 aval.